• Вт. Июн 28th, 2022

«ХУХА-МОХОВИНКА» В. Королів-Старий

Автор:Ukrainian boy

Дек 5, 2016

«ХУХА-МОХОВИНКА» Твiр.  Велике серце маленької Хухи (за казкою В. Короліва-Старого «Хуха-Моховинка») Добро буває різним і іноді навіть дивним. Але від цього воно не перестає бути добром. Такі думки з’явилися у мене після того, як була прочитана казка В. Короліва-Старого «Хуха-Моховпнка». У ній розповідається про казкову істоту Хуху. Її не кожен може побачити, а тільки той, хто добрий і порядний. Ці істоти можуть змінювати колір залежно від того, де вони знаходяться. Та, виявляється, хухи можуть робити багато добра. Вони завжди допомагають тим, хто цього потребує.

Наприклад, маленька Хуха-Моховинка врятувала козу Лиску, яка заплуталася у сітці. Та найбільше мене вразив інший вчинок Хухи: коли вона врятувала злого діда, який зруйнував її хатку і хотів зарубати її своєю сокирою. На мою думку, так може зробити тільки надзвичайно добра істота, бо це є вияв благородства. Хухи — дивовижні істоти. Вони добрі, не пам’ятають лихого, «всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають». Звичайно, це казка, але у ній багато мудрості. Маленька Хуха має справді велике і благородне серце, сповнене любові до людей, до життя. А ще Моховинка уміє прощати, хоча я точно знаю, що це дуже важко робити. Іноді мені хочеться, щоб поруч зі мною була така Хуха-Моховинка, яка б завжди мене охороняла і навчала доброти.

———————————————-

«Хуха-Моховинка» .Большое сердце маленькой Хухи (по сказке В. Королева-старого «Хуха-Моховинка») Добро бывает разным и иногда даже странным. Но от этого оно не перестает быть добром. Такие мысли появились у меня после того, как была прочитана сказка В. Королева-старого «Хуха-Моховинка». В ней рассказывается о сказочной существо Хуху. Ее не каждый может увидеть, а только тот, кто добрый и порядочный. Эти существа могут менять цвет в зависимости от того, где они находятся. Но, оказывается, Хухи могут делать много добра. Они всегда помогают тем, кто в этом нуждается.

Например, маленькая Хуха-Моховинка спасла козу Лыску, которая запуталась в сетке. Но больше всего меня поразил другой поступок Хухи: когда она спасла злого деда, который разрушил ее домик и хотел зарубить ее своим топором. По моему мнению, так может сделать только очень доброе существо, потому что это проявление благородства. Хухи — удивительные существа. Они добрые, не помнят зла, «все Хухи на свете никогда не вредят людям, а наоборот, очень часто им помогают». Конечно, это сказка, но в ней много мудрости. Маленькая Хуха имеет действительно большое и благородное сердце, полное любви к людям, к жизни. А еще Моховинка умеет прощать, хотя я точно знаю, что это очень трудно делать. Иногда мне хочется, чтобы рядом со мной была такая Хуха-Моховинка, которая всегда меня охраняла и учила доброты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.